Skip to main content

Събиране на оферти с обява

Покана за предоставяне на оферта с предмет: "Абонаментна поддръжка на ел. уреди, хладилна техника, ел. табла, ел. инсталация и други, както и осигуряване на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ОП „Социален патронаж“.

Покана за предоставяне на оферта с цел пазарно проучване за сключване на договор за директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП.

Техническа спецификация за "Абонаментна поддръжка на ел. уреди, хладилна техника, ел. табла, ел. инсталация и други, както и осигуряване на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ОП „Социален патронаж“.
Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Закупуване и доставка на авточасти и консумативи за служебните автомобили на ОП „Социален патронаж“ за срок от 12 месеца.

Покана за предоставяне на оферта с цел пазарно проучване за сключване на договор за директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП.

Покана за предоставяне на оферта с предмет: "Абонаментна поддръжка на ел. уреди, хладилна техника, ел. табла, ел. инсталация и други, както и осигуряване на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ОП „Социален патронаж“.

Техническа спецификация

Покана за предоставяне на оферта с цел пазарно проучване за сключване на договор за директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП.

 

Техническа спецификация за "Абонаментна поддръжка на ел. уреди, хладилна техника, ел. табла, ел. инсталация и други, както и осигуряване на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ОП „Социален патронаж“.
 
 
Powered by Phoca Download