Проверка за дължими такси към ОП СП гр. София

Проверката изисква три имена и ЕГН.

* Информация за дължимите такси се обновява на сайта ежемесечно на пето число от месеца.

Направи справка за дължими суми

За подробно описание как да платите стъпка по стъпка моля кликнете ТУК

От тук можете да свалите поодробно описание на процедурата - стъпка по стъпка в pdf формат: