Позиция:
Централен офис
Адрес:
Бул. „ Цар Борис ІІІ ” № 207
Гр. София
Гр. София
1618
България
Телефон:
+359.2.8188520+359.2.8188521+359.2.8188525
Изпращане на е-мейл
 

ДОКУМЕНТИ

Описание на необходините документи за ползване на услуги

ЗАЯВЯВАНЕ

Образци на документи. Избор на вариант за подаване - онлайн или в наш офис.

ТАКСИ

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Справки за дължимите такси от патронираните лица

ИНФОРМАЦИЯ

Месечно меню . Ред и начин за записване и отписване. Начини за определяне на таксите.