Skip to main content

Предоставянето на „Топъл обяд“ на територията на район Надежда

topal obedУважаеми потребители,

ОП „Социален патронаж“ с Решение №39 от 07.03.2024 г. Столичен общински съвет одобрява предоставянето на „Топъл обяд“  на територията на район Надежда на нарочно определени целеви групи до 31.12.2025г. и възлага изпълнението на кмета на Столична община, чрез ОП „Социален патронаж“.

Повече информация за общинската услуга „Топъл обяд“ , както и образци на Деларация за съгласие и Заявка - декларация за общинска дейност - може да намерите в следните материали: