Skip to main content

ОП “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността

Социални услуги

Оказване на съдействие и полагане на грижи за потребителите, съобразно оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа ( медицинска рехабилитация, осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, долекарска помощ, почистване на обитаваните помещения, културни, спортни и други дейности ).

ОП „Социален патронаж“ – София извършва различни услуги, свързани с полагането на грижи за възрастните хора и лицата със специфични нужди, като:

 • почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена;
 • социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности;
 • съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”;
 • закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;
 • съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;
  съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;
 • съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК;
 • медицинска рехабилитация по лекарско предписание;
 • долекарска помощ;
 • правни консултации;
 • психологическа интервенция.

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“

ОП „Социален патронаж“ стартира социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на райони „Люлин“, „Връбница“, „Изгрев“, „Илинден“, „Нови Искър“ и „Банкя“.

Съгласно Закона за социалните услуги, асистентската подкрепа е една от формите за грижа в домашна среда. Услугата се предоставя за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможнаст за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, за пълнолетни лица и деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват сходни социални услуги.

От 30.03.2022 г., Общинско предприятие „Социален патронаж“ стартира прием на заявления от кандидат-потребители за включване в социалната услуга „ Асистентска подкрепа“.

 Запознайте се с предлаганата социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Тук ще откриете необходимата Ви информация как да кандидатствате за тази услуга.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.