Skip to main content

Политика за защита на личните данни GDPR

Този сайт използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки.

Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9, както и ПРАВИЛА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И ПОРТАЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (утвърдени със Заповед на Министъра на електронното управление № МЕУ-10828/12.07.2023 г.)

Връщане в начало.