Skip to main content

Въпрос: Майка ми е на 75 години, има ТЕЛК 75%, без чужда помощ. Има ли право на някакъв вид асистент?

Въпрос:

Майка ми е на 75 години, със диабет и три сърдечни заболявания и сърдечна операция, има ТЕЛК 75%, без чужда помощ. Не е на легло, но не може да се обслужва сама-не може да ходи сама до тоалетна, да си сложи храна, да се изкъпе. Има ли право на някакъв вид асистент и ако има, къде и какви документи се подават.

Отговор:   Предприятието извършва и предоставя следните дейности и социални услуги :

  • Приготвяне и доставка на топла храна по диети за обслужваните лица;
  • Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена;
  • Оказване на долекарска помощ;
  • Психо социална интервенция медицинска рехабилитация;
  • Социална работа; административно правни услуги.