Skip to main content

Въпрос: Военноинвалид съм и желая да ползвам услугата доставка на храна. Каква такса ще заплащам?

Отговор:

Военноинвалидите и военно пострадалите, ползващи услугите на предприятието, заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от размера на определената такса, съгл. Закона за военноинвалидите и военно пострадалите.