Skip to main content

Въпрос: Каква такса ще заплащам ако ползвам услугата доставка на храна?

Отговор:

Лицата ползващи социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка, съгласно чл.86, ал 2 от Закона за местни данъци и такса.