Skip to main content

Въпрос: Имам възрастен баща, който живее сам и се затруднява да си приготвя храна и да подържа хигиената в жилището. Предлагате ли такива услуги?

Отговор:

Предприятието извършва и предоставя следните дейности и социални услуги :

Приготвяне и доставка на топла храна по диети за обслужваните лица;

Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена;

Оказване на долекарска помощ;

Психо социална интервенция медицинска рехабилитация;

Социална работа; административно правни услуги.