Предстоящо: Нова социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Уважаеми съграждани,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че ОП „Социален патронаж“ предстои да реализира

социалната услуга „Асистентска подкрепа“

на територията на райони „Люлин“, „Връбница“, „Изгрев“, „Илинден“, „Нови Искър“ и „Банкя“.

Съгласно Закона за социалните услуги, асистентската подкрепа  е една от формите за грижа в домашна среда. Услугата се предоставя за лица в надтрудоспособна  възраст в невъзможнаст за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, за пълнолетни лица и деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват сходни социални услуги.

Проект „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район Илинден“

ОП „Социален патронаж“ работи по проект „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район Илинден“ по Целева програма „Подновяване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.
Строително монтажните работи се извършват благодарение на средствата осигурени от Фонд „Социална закрила“ по Договор за съвместна дейност РД04-68/17.05.2021г. със Столична община. Общата стойност на проекта е в размер на 59 811,16 лева с включен ДДС, от които 50 000,00 лева с включен ДДС финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 9 811,16 лева с включен ДДС, съфинансиране от Столична община.
Дейностите по изпълнение на проекта стартираха на 27 септември 2021 година и успешно завършиха на 22 ноември 2021 година.
Изцяло е обновен кухненския блок на ОП „ Социален патронаж“ на район Илинден.