На горе

ОП “Социален патронаж” София

Дарение от инициативата "Нека нии е пролетно"
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 03, 2023 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 02, 2023 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 01, 2023 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 12, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 11, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 10, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 09, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 08, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 07, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 06, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 05, 2022 год.
Обявление за прием на документи за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Заявление-декларация за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ - приложение 1
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 04, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 03, 2022 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 02, 2022 год.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социалните услуги

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социалните услуги. Приет с ПМС № 306 от 9.11.2020 г., обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 17.11.2020 г.

ЗАКОН за социалните услуги

ЗАКОН за социалните услуги. Oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.
Вижте повече в раздел Законодаделство на МТСП тук!

ЗАКОН за ветераните от войните на Република България

Обн., ДВ, бр. 152 от 22.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г.

 
 
Powered by Phoca Download