Skip to main content

Общо представяне

     Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение.
     Предприятието осъществява своята дейност чрез 9 служби “Социален патронаж”, които обслужват всички райони от територията на гр. София. Приготвянето на храната за потребителите, ползващи услугите на предприятието се извършва в 4 кухни оборудвани с необходимата качествена техника и инвентар.

     Службите предоставят социални услуги на гражданите по местоживеене, съобразно индивидуалните им потребности.

     От месец март 2021 г. предприятие „Социален патронаж“ осъществява и социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която е държавно делегирана дейност . Услугата се предоставя  в районите: „Люлин“, „Връбница“, "Илинден", „Изгрев“ и „Нови Искър“. 

 Социалните услуги предоставяни от ОП „Социален патронаж”,  целят да подобрят качеството на живот на гражданите на Столична община, като към настоящия момент създадената организация по предоставяне и разнообразие на социални услуги удовлетворява потребностите на нуждаещите се лица.