Skip to main content

Предстоящо: Нова социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Уважаеми съграждани,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че ОП „Социален патронаж“ предстои да реализира

социалната услуга „Асистентска подкрепа“

на територията на райони „Люлин“, „Връбница“, „Изгрев“, „Илинден“, „Нови Искър“ и „Банкя“.

Съгласно Закона за социалните услуги, асистентската подкрепа  е една от формите за грижа в домашна среда. Услугата се предоставя за лица в надтрудоспособна  възраст в невъзможнаст за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, за пълнолетни лица и деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват сходни социални услуги.

От 30.03.2022 г., Общинско предприятие „Социален патронаж“ стартира прием на заявления от кандидат-потребители за включване в социалната услуга „ Асистентска подкрепа“.

 Запознайте се с предлаганата социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Тук ще откриете необходимата Ви информация как да кандидатствате за тази услуга.