Skip to main content

Тържество за потребители и служители на ОП "Социален патронаж"

Празнично новогодишно тържество, непосредствено след коледните празници се организира от ОП " Социален патронаж" - София.  Домакини бяха колегите ни от центъра на ОП "СП" в жк." Младост"2. За всички в уютната сграда на общинското предприятие „Социален патронаж“ в „Младост 2” бе подреденапищна трапеза. Социалният патронаж в столицата обслужва над 1600 души от всички райони на столица. За да се възползва от услугите на социалния патронаж, възрастният човек трябва да е пенсионер и да има експертно решение. Заплаща известен процент от пенсията си. Предимството е, че храна¬та е съобразена с неговите здравословни проблеми - има меню за диабетици, за хора със стомашно-чревни и сърдечносъдови проблеми, като се предлагат 4 вида диети.
Мнозина от нашите потребители са трудноподвижни и не можаха да дойдат на сбирката, която като организатори смятаме занапред да става традиционна.
Хор „Планинарска песен” огласи коледното тържество на служители и потребители.Неколцина гласовити певци заедно с акордеонистката Лили Мирчева вдигнаха градуса на празничната сбирка.
По идея на нашия постоянен сътрудник-журналиста Марин Бончев, ние - работещите в ОП " СП" се присъединихме към жизнерадостните възрастни хора, които от сърце попяха, хапнаха и пийнаха.
Предлагаме Ви да се запознаете с изказаните мнения и да видите част от приятните мигове, съхранени в снимки и кратки видео - записи.

 Г-н Георги Жолев, навър¬шил вече 90, живее в кв. „Овча купел 2”. Доволен е от храната и е дошъл специално за купона. „Много неща съм работил, започ¬нах като сиромах, след като завърших гимназия със стипендия. Поработих няколко месеца на каменната карие¬ра в Калотина, после пода¬дох заявление за учителско място - волнонаемни учите¬ли се търсеха тогава. Две години учителствах, после
- казарма в Школата за за¬пасни офицери в Горна баня. Не ме пуснаха да се уволня като школник, станах офи¬цер. 36 години изкарах во¬енна служба. После бях на организационна работа в Централния съвет на Съюза на автомобилистите, отгова¬рях за най-трудните окръзи отличници в съревнование¬то. Станах и началник ох¬рана в един завод, после на онкодиспансера в „Младост“. Обработвах половин декар място за собствени нужди. Последните 3-4 го¬дини не работя“, хвали се Георги Жолев. И с охота обяснява произхода на фамилното си име. Дядо му се преселил от сръбското село Градиня в България, ратай в Калотина станал. Бил е много слаб, а на българо-сръбски на кльощавите им викат „жольови”. Кръстили го Дядо Жоле. „Няма други Жолеви в България, освен нас“, хвали се г-н Георги Жолев. Има син, снаха, две внучета и две правнучета. Обичат се, привързани са един към друг. Гордост на фамилията е внучката му Гергана Ахчиева - университетски пре¬подавател.
 Г-жа Кети Владимирова, организатор на център Младост обясни, че кухненският персонал е дал всичко от себе си, за да зарадва старите хора.
Последваха думи на благодарност към работещите в общинското предприятие. Общият извод от споделените становище на потребителите може да се изрази накратко така: СОЦИАЛНИЯТ ПАТРОНАЖ В СОФИЯ ДАВА И ХРАНА ЗА ДУШАТА.
В края на тържеството бе разиграна томбола с дребни подаръци. А гласовитите певци със симпатичната акордеонистка Лили Мирчева не спряха да повдигат настроението с любими мелодии.
„Ще се постараем занапред да събираме още повече хора, защото всеки има нужда да се разсее и да попее“, каза г-жа Валя Бурова, специалист по социални дейности със завиден стаж.
Тържеството завърши с пожелания за здраве и дълголетие.

-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda
-koleda