Skip to main content

Честит юбилей!

До всички колеги на ОП "Социален патронаж" - град София

От името на ръководството на ОП " Социален патронаж" бихме искали да поздравим всички колеги по случай 20-годишния юбилей от създаването на предприятието, който се навършва на 1 март 2023 г.
Предизвикателствата, пред които е изправено обществото ни в последните години са големи и трудни.
Благодарим Ви, че въпреки необичайната обстановка, останахте съпричастни към проблемите на хората от най-уязвимите групи, продължихте да работите за правото им на щастлив и достоен живот, с внимание и с грижа откликвате на несгодите им и всеки ден, демонстрирате своята отговорност, солидарност и саможертва.  Няма по-ценен дар за човека, намиращ се в ситуация на житейско неблагополучие, от топлата дума и адекватната професионална подкрепа!

Искрено Ви пожелаваме здраве и неотстъпчива вяра в доброто!
Честит юбилей!