Skip to main content

Покана за заседание на Обществения съвет на ОП "Социален патронаж" на 07.09.2022г. от 13:30 часа.

П О К А Н А

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ‘‘

 

1.Йордан Ангелов Станков

2.Станислав Иванов Станилов

3.Тодор Георгиев Божилов

4.Цветан Ангелов Димитров

5. Милко Петров Томов

УВАЖАЕМИ   ГОСПОДА,

Във връзка с чл.14, ал.1 от Правилник за създаване, устройство и дейност на обществения съвет ,  Ви каня на заседание, което ще се проведе на 07.09.2022г. от 13:30 часа на бул. “България“ № 59, блок 7А.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет по направените предложения и взетите решения от страна на ръководството.
  2. Предложения във връзка с приготвянето и доставката на храна.
  3. Предложения относно подобряването и разнообразяването на менюто.
  4. Предложения до ръководството и въпроси за обсъждане следващият път.

Предварително Благодарим за участието Ви.