ОП “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността

Грижи

Оказване на съдействие и полагане на грижи за потребителите, съобразно оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа ( медицинска рехабилитация, осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, долекарска помощ, почистване на обитаваните помещения, културни, спортни и други дейности ).

ОП „Социален патронаж“ – София извършва различни услуги, свързани с полагането на грижи за възрастните хора и лицата със специфични нужди, като:

 • почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена;
 • социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности;
 • съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”;
 • закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;
 • съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;
  съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;
 • съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК;
 • медицинска рехабилитация по лекарско предписание;
 • долекарска помощ;
 • правни консултации;
 • психологическа интервенция.
Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.