Трапезария - Връбница

към  ОП "Социален патронаж" - София

1231 ж.к. Надежда 5, блок 530,

тел.: +359 2 859 44 17

  • Трапезария - Връбница

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.