Трапезария - Възраждане

към  ОП "Социален патронаж" - София

бул.“Сливница” 146,

тел.: +359 2 859 44 17

  • Трапезария - Възраждане

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.