Трапезария - Лозенец (Владая)

към  ОП "Социален патронаж" - София

ул. "Владайско Възстание" 61, тел.: +359 2 859 44 17

  • Трапезария - Лозенец

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.