Трапезария - Подуяне

към  ОП "Социален патр

1836 ж.к. Левски Г, бл. 9,София

тел.: +359 2 873 14 59

 

  • Трапезария - Подуяне

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.