Трапезария - Оборище

към  ОП "Социален патронаж" - София

улица "Васил Друмев" 34,

тел.: +359 2 873 14 59

 

  • Трапезария - Оборище

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.