Трапезария - Искър

към  ОП "Социален патронаж" - София

ж.к. “Искър”, ,

тел.: +359 2 885 40 53

 

 

  • Трапезария - Искър

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.